Vyberte stránku

Téma, které chci v tomto článku otevřít je rovněž velmi komplikované a choulostivé. Jelikož nevím , jak ho uvést, skočím do něj rovnýma nohama. Jde o komunikaci o sexu mezi rodičem a dítětem. Tímto článkem bych pouze ráda naznačila, jak moc je důležité od určitého věku s dětmi probírat pohlavní styk. Jde o to, aby pochopily, že sex je přirozenou součástí života, není na něm nic divného a rozhodně není důvod se za něj stydět.
Znáte takové ty vyhýbavé odpovědi typu: „ Až budeš větší, tak ti to vysvětlím nebo oni ti to ve škole všechno řeknou, uvidíš“ apod. Nejsem žádný odborník, jen vycházím ze své zkušenosti. Ze života dítěte, které bylo velmi citlivé, a které své uspokojivé odpovědi ani ve škole ani od kamarádů nezískalo. Ráda bych popsala, jak si dítě určité chování rodičů může a nemusí vyložit. To závisí na ohromné spoustě dalších skutečností. Nyní bych vám to ráda naznačila na svém příběhu.
Moji rodiče, stejně jako velké množství jiných rodičů s námi o sexu nemluvili. Pokud na něj došla řeč, přišly na řadu již zmíněné odpovědi. Byly i jiné příležitosti, kde se od tohoto tématu utíkalo. Například přepínání televize, kde se dělo něco, co by mohlo vést k otázkám nebo časopis pro dospívající nebylo vhodné ani kupovat, jelikož by mohl rovněž vést k nepříjemnému rozhovoru. Tomuto tématu se velkým obloukem vyhýbali a spoléhali na školu a kamarády, od kterých se přeci všechno dozvím. Musím zde uvést, že jsem od narození velmi senzitivní člověk, který všechny podněty vnímá velmi intenzivně. Možná právě proto jsem nabyla dojmu, že za sex se stydíme, je to něco co se nedělá a o čem se raději nemluví. Pro mě to byla pravděpodobně další část skládačky, která vedla k „usazení semínka“ do mého nevědomí.
Je možné, že spousta dětí své odpovědi od okolí získají nebo prostě tyto odpovědi nepotřebují . Jde jen o to, že existují citlivé, zvídavé děti, které potřebují víc. Právě proto, aby si některé věci nevyložily jinak, než by měly.
Je mi jasné, že je velmi složité se svým dítětem rozebírat toto téma.  Podle mého názoru ovšem důležité. Rodiče se často bojí, že něco pokazí tím, že to vysvětlí špatně. Neuvědomují si ale , že stejně tak zmateně si dítě muže připadat, když se žádné vysvětlení nekoná . Nač riskovat. To je pouze můj názor. Názor ženy, která vychází ze své zkušenosti. Nic víc, nic míň.

Amen.